Sportsskader

Overordnet set er der to typer sportsskader. Akutte traumatiske skader, eller overbelastningsskader, der er opbygget over tid. Skaderne er typisk lokaliseret til fingre, skulder, lyske, knæ og ankel afhængig af sporten. Ved en skade er det vigtigt hurtigst muligt at få undersøgt skaden hos en professionel behandler. Jo tidligere den korrekte behandling igangsættes, jo kortere er behandlingsforløbet. Det er sjældent en god idé, at idrætsudøveren selv vurderer skadens omfang, da man er farvet af ønsket om at træne igen hurtigst muligt. Kiropraktik efterfulgt af grundig genoptræning har en god effekt. I de tilfælde, hvor kirurgisk indgreb er nødvendig, henvises patienten til den relevante læge for nærmere undersøgelse og behandling.